Základy účetnictví (podvojné účetnictví)

8tx3cswpe9bbtmc-9z2a8667-1.jpeg

Milada Vyvialová

Ing. Milada Vyvialová Jsem lektorkou účetnictví. Svou 24 - letou praxi v oboru  jsem se rozhodla zúročit předáváním zkušeností dalším zájemcům nejen z řad účetních ale i z řad podnikatelů. Pořádám semináře účetnictví, Více o lektorovi »

8tx3cswpe9bbtmc-9z2a8667-1.jpeg

Milada Vyvialová

Ing. Milada Vyvialová Jsem lektorkou účetnictví. Svou 24 - letou praxi v oboru  jsem se rozhodla zúročit předáváním zkušeností dalším zájemcům nejen z řad účetních ale i z řad podnikatelů. Pořádám semináře účetnictví, Více o lektorovi »

8tx3cswpe9bbtmc-9z2a8667-1.jpeg

Milada Vyvialová

Ing. Milada Vyvialová Jsem lektorkou účetnictví. Svou 24 - letou praxi v oboru  jsem se rozhodla zúročit předáváním zkušeností dalším zájemcům nejen z řad účetních ale i z řad podnikatelů. Pořádám semináře účetnictví, Více o lektorovi »

3803300-calculator-385506_1920.jpg

Termín je dostatečně naplněn – kurz proběhne, hurá!

Zbývají už jen 3 místa

Přihlášení účastníci

Kurz je individuální

Kurzu se již zúčastnili

Nevyhovuje ti termín?

Nech nám svůj e-mail – dáme ti vědět, jakmile lektor vypíše nový termín.

Kurz již navštívilo 48 spokojených účastníků. Prohlédni si zpětnou vazbu ⇣

Poznámka k termínu

Výklad základů účetnictví s vazbou na problematiku konkrétní účetní jednotky 

- začínající účetní
- majitelé, jednatelé firem

 

v pracovní dny   15 - 19 hod., víkend od 10:00 do 14:00 hod.

 

 

Podrobně si probereme:

 • jak zaúčtovat základní účetní případy
 • ukážeme si návody, jak postupovat v praxi při zpracovávání účetnictví od prvního předání dokladů, přes kontroly účetnictví až po sestavení daňového přiznání
 • vaše dotazy 

Obsah semináře:

 • Principy a zásady účetnictví
 • Dlouhodobý majetek
 • Zásoby
 • Krátkodobý finanční majetek
 • Zúčtovací vztahy
 • Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
 • Náklady a výnosy
 • Účetní závěrka
 • Konkrétní účetní případy dané účetní jednotky

V ceně kurzu jsou veškeré materiály .

Seminář je vhodný i pro úplné začátečníky, bez zkušeností z praxe př.: pro mamky na mateřské, absolventy středních škol, začínající účetní, majitelé, jednatelé s.r.o. ..

Cíl semináře:

Cíl: Naučit posluchače uplatnit učebnicové znalosti účetnictví v praxi :), nejen umět zaúčtovat běžné účetní případy, sestavit účetní závěrku, daňové přiznání, ale především pochopit účetnictví jako ucelený systém. 

Průběh kurzu:

1.den

 • co to znamená vést účetnictví, obsah účetnictví, forma, legislativní rámec, naučíme se základní pravidla účtování, účtová osnova, rozvaha. výkaz zisku a ztráty
 • náklady, výnosy,  členění zúčtovacích vztahů - neboli vztahy obchodní společnosti s obchodními partnery, zaměstnanci, státem společníky a ostatní a jejich účtování, kontrola, evidence.

2.den

 • krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry, účtování poklady, banky, problematika valutové pokladny, inventarizace pokladny a inventarizační rozdíly, účtování cenin.
 • zásoby
 • kapitálové účty

3. den

 • Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - účtování, evidence, inventarizace

4. den

 • účetní závěrka – harmonogram účetní závěrky, postupy,úprava hospodářské výsledku, sestavení daňového přiznání

5. den

 • konkrétní problematika účetní jednotky, daňová optimalizace

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.

Používáme cookies, abychom pomocí analýzy návštěvnosti mohli ladit Naučmese web a tobě připomněli kurzy, které tě zaujaly. Je to v pohodě?