Esenciální oleje starověku - Proč je používat i ve 21. století?

6p5vng04ky8-moje-fotka-od-rm-orez-litacka.jpg

Vladimír Radoslav Veselý

Věřím ve svobodu člověka. Věřím, že člověk má přirozené právo tuto svobodu žít. Věřím, že pravda člověka vysvobodí. Věřím, že poznání je největší dar, jaký může člověk dostat. Věřím, že čím více lidí dostane tyto dary a Více o lektorovi »

6p5vng04ky8-moje-fotka-od-rm-orez-litacka.jpg

Vladimír Radoslav Veselý

Věřím ve svobodu člověka. Věřím, že člověk má přirozené právo tuto svobodu žít. Věřím, že pravda člověka vysvobodí. Věřím, že poznání je největší dar, jaký může člověk dostat. Věřím, že čím více lidí dostane tyto dary a Více o lektorovi »

2p4uqkrct684fvl-essential-oils-bible.jpg
DAYAL – regenerační studio (u Botanické zahrady) Vyšehradská 43, Praha 2, Praha (mapa)

už jen 2 účastníci a kurz se uskuteční

Zbývá 10 míst

Nevyhovuje ti termín?

Nech nám svůj e-mail – dáme ti vědět, jakmile lektor vypíše nový termín.

Starověké kultury, jako jsou Egypťané, Peršané, Římané a Izraelité zanechali po sobě záznamy, které dokazují, že v oněch dobách velmi často používali éterické oleje. Ovšem byly velmi vzácné a mohli je mít jen vládci, faraónové, králové, velekněží a nejbohatší lidé. Některé z těchto olejů měly větší cenu než zlato.

V naší době jsou tyto oleje mnohem přístupnější. Díky tomu bedete mít možnost osobně zažít účinek těchto olejů na sobě a svém těle. Dozvíte se také, jak a v čem vám můžou tyto oleje pomoci.

Aloes/Santálové dřevo: Aloes, o kterém se věřilo, že se vyrábí z vonného santalového dřeva, přinesl Nikodém Ježíšovi jako dar. (Jan 19:39)

Kasie: Kasie byla klíčovou složkou vonných tyčinek používaných při chrámových bohoslužbách. (Žalmy 45:8)

Cedrové dřevo: „Cedry z Libanonu“ byly pověstné svou odolností a použity ke stavbě pověstného Šalomounova chrámu. (1Kr 4:33)

Cypřiš: Tento olej je extrahován z cypřiše, stromu s tak trvanlivým dřevem, že cypřišové dveře římské Baziliky Sv. Petra nevykazují žádnou známku rozkladu ani po 1 200 letech. (Izajáš 44:14)

Kadidlo: Olej svatého pomazání. V bibli je hebrejské slovo pro kadidlo, levonah, uvedeno na 22 místech, čímž se kadidlo stalo jedním z nejznámějších surovin zmiňovaných ve starých písmech. (Píseň Šalomounova 3:6)

Yzop: Biblické zmínky o této rostlině nasvědčují, že byla pravděpodobně používána při obřadech a rituálech zaměřených na očištění. (Žalmy 51:7)

Myrha: Myrha jako jedna z hlavních složek Mojžíšova oleje svatého pomazání byla vysoce ceněna biblickými postavami, například Davidem a Šalomounem. (Přísloví 7:17)

Myrta: Během svátku Sukot, běžně překládaného jako Svátek stánků, se při obřadech používají snítky myrty. (Nehemiáš 8:15)

Onycha: Onycha byla složkou „čisté a svaté“ voňavky nebo vykuřovadla, které Mojžíš vyráběl na příkaz Hospodina. (Exodus 30:34)

Cist, Sáronská růže: Tato skalní růže má sladkou, medovou vůni a může jít právě o květinu, která je zmiňována jako sáronská růže. (Píseň Šalomounova 2:1)

Nard: Ve starověku byl jedním z drahocenných olejů. Používali jej pouze kněží, králové nebo zasvěcenci. Odkazy v Novém zákoně  popisují, že Marie Bethany používala nardový olej k pomazání nohou Ježíše před Poslední večeří.

Galbanum: Olej je zmíněn v Egyptském papyru a Starém zákoně (Exodus 30:34) díky svým duchovním a jiným vlastnostem.

 

Lektoři:
David Heneberg, Vladimír Veselý

Doprovodné fotky

  • 2qgbra8m7wtrzxg-maxresdefault.jpg
  • 5qsf0zdxjmvut8e-5a8764789b29f-scripture-oils2.jpg

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.