12zlo5x6a78h0b8-mg-7958.jpg

Barbora Podolcová

Na Naučmese od 24. 4. 2020, vedl/a kurzy pro 8 účastníků.

Prostřednictvím propojení vědy a spirituality pomáhám lidem k nalezení vlastního potenciálu. Veškeré své metody podkládám vědeckými důkazy. Čím jsem specifická? Vycházím z globální a mezikulturní perspektivy a říkám lidem to, co potřebují slyšet, nikoli to, co chtějí slyšet. Nabízím koučovací sezení, spirituální poradenství, pránické léčení, meditace a mindfulness techniky. Kladu si velké cíle - řídím se mottem, že pokud nedojde k velké osobnostní transformaci, tak jsme se dostatečně nesnažili :-) 

Níže podrobněji o mé cestě:

Jsem vystudovaná Ing. - Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické. Pracovní zkušenosti jsem získala v oblasti personalistiky a komunikace v nadnárodních společnostech jako je Microsoft či Novartis, kde stále pracuji. Své vzdělání i kariéru vnímám pro roli koučky a terapeutky velmi přínosně, jelikož jsem schopna vidět v každém problému příležitost, reagovat pohotově na změny, komunikovat a budovat důvěru s lidmi různých tipů osobností a národností a především trpělivosti.

Ve volném čase se neustále sebevzdělávám v oblastech seberozvoje, psychologie a poznatcích z neurovědy. Jsem otevřená i směru transpersonální psychologie - prošla jsem si změněnými stavy vědomí, díky čemuž jsem si výrazně rozšířila svou schopnost intuice a chápání jednotlivých souvislostí v chování člověka. Zajímám se také o celostní medicínu, která je podle mého názoru dokonalým důkazem toho, jak je mysl a tělo propojené a nabízí rozluštění spojitostí mezi našimi návyky, vzorci chování a tím, čím si v životě procházíme. O poznatky z výše zmíněných oblastí se opírám i při tvorbě svých článků, které naleznete na mém blogu https://barborapodolcova.cz/blog/ .

Navštívila jsem také množství seminářů z výše zmíněných oblastí a účastnila se několika mindfulness retreatů. Pro zpečetění svých znalostí jsem absolvovala koučovský výcvik školy https://resultsemotions.cz/, který je založen na principu neurovědy a pozitivní psychologie a taktéž alternativnější vzdělání z oblasti Arhata jógy a energetické harmonizace z filipínského Institute for Inner Studies http://www.instituteforinnerstudies.com.ph/ .

Již uskutečněné kurzy:

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.

Používáme cookies, abychom pomocí analýzy návštěvnosti mohli ladit Naučmese web a tobě připomněli kurzy, které tě zaujaly. Je to v pohodě?